Realizați pierderea în greutate jacksonville nc


Ion Ghica nr. Modificări intervenite în statutul juridic al cererilor de brevet de invenţie sau al brevetelor acordate Materiale de informare şi documentare din domeniul proprietăţii industriale: Ordinul nr. Modifications dans le statut Erratum.

Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet.

Recenzii și mărturii

Semnificaţia acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel: A - Necesităţi curente ale vieţii B - Tehnici industriale diverse. Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile prevăzute de art. Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de lectură aosim-accesibile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.

Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în Buletin. Aparatul conform invenţiei este realizat dintr-un vas colector 1 şi unul sau mai multe vase intermediare 2în care se aşează seminţele pentru germinat, iar cu un capac 3se acoperă ultimul vas 2 intermediar, apa necesară germinării fiind introdusă în vasul intermediar 2 cel mai de sus, pentru germinare, după careseaşteaptă 12 până la 24 h, în funcţie de seminţele folosite pentru germinat.

În mod specific, sunt exemplificate secvenţe cu codare de proteine N, derivate din Nicotiana glutinosa rezistentă la virusul mozaic de tutun. Conform invenţiei, plantele de tutun sensibile la virusul mozaic de tutun, supuseingineriei geneticepentruaconţineşi evidenţiao secvenţă de proteină N dintr-o linie rezistentă la virusul mozaic de tutun, dobândesc fenotipul rezistent la acest virus.

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Revendicări: 31 Figuri: 5 Fig. Aparatul conform invenţiei este constituit dintr-o zonă înclinată 16în care boabele sunt eliberate şi realizați pierderea în greutate jacksonville nc printr-o sită 24şi sunt transportate către o ieşire 32 prin intermediul aerului generat de un ventilator, o parte din boabe fiind colectate într-un jgheab 34 situat sub sită 24care le dirijează către o ieşire 36iar restul boabelor, fără pleavă, fiind antrenate, printr-un alt jgheab, către o evacuare 39 auxiliară a boabelor, iar prin intermediul a douăşicane transversale 27 şi 29plasate în tandem şi opuse, se realizează un curent de aer indirect, pentru a evacua pleava.

Incubatorul electric, conform invenţiei, este compus din două carcase 1 şi 2inferioarăşi respectiv superioară, ambele de formă poligonală regulată, având laturi. Pe carcasa 2 superioară este amplasat un element de încălzire 7un motor electric 4prevăzut cu o elice de ventilaţie 5 şi un regulator electronic de temperatură 8iar pe carcasa 1 inferioară este fixat un grătar inferior 20pe care sunt aşezate ouăle supuse incubării.

Carcasa 1 inferioară are practicate două canale circulare 21 şi 22 care, umplute cu apă, asigură umiditatea necesară în incintă, realizând trei clase de umididate. Incubatorul electric, conform invenţiei, prezintă următoarele avantaje: asigură realizați pierderea în greutate jacksonville nc bună uniformitate a temperaturii în interior, ceea ce determină o bună eficienţă a incubaţiei; simplitate constructivă, ceea ce conduce la posibilitatea de realizare a acestuia cu un preţ de cost redus; gabarit redus, corelat cu capacitatea de incubare, ceea ce îl face apt de a fi folosit chiar în gospodăriile mici ale populaţiei; consum redus de energie electrică; nu introduce impulsuri parazite în reţea.

Suportul conform invenţiei este caracterizat prin aceea că pe braţul fix este montată oplăcuţă 1 şi unarc 3 de ghidare a unei cleme 2iar pe braţul mobil este montată o cutiuţă 4 prevăzută cu un ghidaj 5 cuogaură 7 şi cu un canal 12respectiv cu o pârghie 9 prevăzută cu un şurub 8 şicuunarc 11şi un sesizor 10 prevăzut cu un cârlig detaşabil 14braţul fix fiind prevăzut cu nişte orificii A', B', C' şi D'iar braţul mobil fiind prevăzut cu nişte orificii A, B şi C pentru obţinerea unei forţe de cum să vă ajutați femeia să piardă în greutate a braţelor variabile.

Compoziţia conform invenţiei cuprinde ca ingredienţi activi: un compus ditiocabonimidă, reprezentat prin formula generală I : în care Z reprezintă ogruparechsauunatomdeazot,r 1 2 şi R sunt egali sau diferiţi şi reprezintă hidrogen, o grupare alchil C1- C 6, halogen, o grupare alcoxi C1 - C 6, o grupare haloalcoxi C1 - C6 şi o grupare haloalchil C1 - C 6, 1 2 sau R şi R sunt luaţi împreună, pentru a forma o grupare metilendioxi, opţional substituită cu fluor şi cel puţin un compus ales dintr-un grup format din: compus antimicrobian azol, compus antimicrobian amină ciclică, compus antimicrobian N- 3,5-diclorfenil imidă, compus antimicrobian anilinopirimidină, compus antimicrobian cianopirol, compus antimicrobian benzimidazol, fluazinam, thiram şisulf.

Compoziţia conform invenţiei conţine un agent activ, selectat realizați pierderea în greutate jacksonville nc grupul constând în amide cu formula generală R -CO-NR R, în care: R şi R sunt selectate independent din grupul care include H, Me, halometil, grupări alchil C -C saturate şi nesaturate, grupări alchil 2 3 C -C halogenate, saturate şi nesaturate, grupări alchil 2 3 hidroxilate; sau R şi R sunt selectate amândouă dintre 1 2 CH leslie sansone 3 mile super fat burner, unde n este 4 sau 5, sau CH O CH şi Reste 2 n selectat dintre H, Me şi grupări alchil C -C saturate şi 2 3 nesaturate.

Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-un rezervor 1 în care este plasat un piston continuat în exterior cu o tijă care, la rândul ei, este articulată de o manetă plasată la exteriorul unei carcase în realizați pierderea în greutate jacksonville nc este dispus rezervorul 1acesta din urmă fiind în legătură cu o conductă 3 în care sunt practicate mai multe orificii, în carcasă fiind dispusă şi o baterieşi un circuit electric care alimentează o rezistenţă 7 electrică, situată în apropierea unei perii acţionată electric.

Administrarea conform invenţiei este făcută prin intermediul unui dispozitiv 10 care este constituit dintr-un rezervor impermeabil 12împărţit, printr-un piston 16în două camere: camera 18 conţinând un agent realizați pierderea în greutate jacksonville nc şi camera 20 conţinând un agent higroscopic.

Lichidul din mediul înconjurător este îmbibat, printr-un dop semipermeabil 24cu muchii 60în camera agentului higroscopic, iar formularea de agent activ este eliberată printr-un dispozitiv de evacuare 22 pentru reglarea difuziei inverse, dispozitiv care formează cu suprafaţa interioară a rezervorului o cale helicoidală de curgere Se realizează perioade de administrare de până la doi ani.

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - PDF Téléchargement Gratuit

Revendicări: 40 Figuri: 11 21 A 21 A exterioară cilindrică, iar un dop 8 deetanşare, cu o suprafaţă s exterioară filetată şi care are frontal un canal t radial cu secţiune dreptunghiulară şi o gaură u de formă cilindrică radială străpunsă, asigură etanşarea mecanismului din interiorul aparatului faţă de organismul uman.

Revendicări: 1 Figuri: 2 Fig. Compuşii conform inven- 1 5 ţiei pot forma complecşi inerţi cu ionii de Gd, Mn sau Fe acăror sarcină globală poate fi variată pentru modificarea biolocalizării in vivo.

Preparatul conform invenţiei este constituit din părţi extract hidroalcoolic din Crataegus, părţi extract hidroalcoolic din Hypericum, 0, Filtrul de ulei, conform invenţiei, este alcătuit dintr-o placă 1 debază, pe care sunt montate coaxial o cămaşă 2 cilindricăşi un bloc de filtrare, alcătuit dintr-un strat 8 de filtrare grosieră, un strat 9 de filtrare finăşi un tub 3 de strângere perforat, în care este montat un strat de filtrare suplimentară, format din apex fat burn site 37 deasupra cărora este montată o supapă de descărcare şi, respectiv, un suport 24 inferior, pe care este montat realizați pierderea în greutate jacksonville nc resort 25 care, sub acţiunea presiunii uleiului, este comprimat până când două platine 22 şi 26 ajung în contact, iar prin intermediul unor conductori 17a şi 17b de cupru, legaţi la baterie, este sesizată şi semnalizată, printr-o lampă electrică sau un claxon, colmatarea filtrului.

Revendicări: 1 Figuri: 8 21 A află un inel 22 de blocare, iar prin intermediul unui ştift 21un mâner 20 de transport.

realizați pierderea în greutate jacksonville nc

Procedeul conform invenţiei constă în aceea că se captează apele dintr-o sursă de suprafaţă şi se injectează într-un dispozitiv în care are loc filtrarea apei.

Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-un canal 6 şi 7 umplut cu un material 5 granular,cusecţiune şi lungime realizați pierderea în greutate jacksonville nc determinate, încât apa să parcurgă dispozitivul într-un timp de 20 zile, canalul 6 şi 7 fiind mărginit în amonte şiînavaldenişte camere 2 şi 8 care sunt prevăzute cu un filtru 4.

Dispozitivul, conform invenţiei este alcătuit dintr-un realizați pierderea în greutate jacksonville nc 1 cu pereţi realizaţi din oţel inoxidabil, cu izolaţie termică de plută 2 ,încareseaflă azot lichid Un capac 3 rabatabil permite accesul unui cilindru xerografic 12 în masa de azot lichid 11 dinvas 1astfel că, după min de la completa imersare, un strat de seleniu 13 se desprinde de pe suportul cilindric de aluminiu.

realizați pierderea în greutate jacksonville nc

Manipularea cilindrului xerografic 12 se face din afara vasului 1folosind, pentru aceasta, un platou 10 cilindric cuplat cu o tijă 4 prevăzută cu un mâner 5. Dispozitivul conform invenţiei este destinat instalaţiilor industriale de producere a materialelor utilizate în xerografie. Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere S.

Separatorul magnetic cu magneţi permanenţi este caracterizat prin aceea că este alcătuit, în principal, din module care au în componenţă nişte magneţi montaţi într-o colivie 3 ghidată pe glisiere cu bile 4 şi 5un cilinru pneumatic 7 care serveşte cele două părţi ale unui corp 1 al separatorului, iar suspensia este dirijată uniform pe întreaga secţiune de separare, cu ajutorul unor jgheaburi cu rezistenţe hidraulice 9. Aceasta permite montarea modulelor în baterii comandate de un singur bloc de automatizare.

realizați pierderea în greutate jacksonville nc

Revendicări: 1 Figuri: 3 Revendicări: 1 Figuri: 1 Fig. Barele profilate, conform invenţiei, se obţin prin forjarea liberă a semifabricatelor sudate în nişte locaşuri conform configuraţiilor barelor profilate cu bile faţetate. Dispozitivul conform invenţiei este prevăzut cu un calculator 6 conectat la nişte interfeţe 5 şi 7o interfaţă 5 primind semnale de la un traducător 2 piezoelectric şi calculatorul 6 transmiţând semnale la un dispozitiv 8 de acţionare a mecanismului de avans al strungului.

  • Garcinia slim prospect
  • Recenzii; Mărturii Povești de succes la Weight Crafters
  • coursera-ddp-shiny/ro_safirdesign.ro at master · spujadas/coursera-ddp-shiny · GitHub

Revendicări: 1 Figuri: 1 Fig. Dispozitivul conform invenţiei cuprinde un inel 2 cu canale spirale, executate pe partea frontală,încarepătrund nişte bolţuri 4 fixatelanişte bacuri 3 filetate, celălalt capăt al bolţurilor 4 pătrunzând în nişte canale frontale ale unor cuţite 5rotirea inelului 2 în vederea reglării realizându-se cu ajutorul unei tije 12 articulată cu o tijă 10 filetatăşi, respectiv, cu cel al unei piuliţe 9 deacţionare.

Revendicări: 2 Figuri: 2 57 Invenţia se referă la o roată abrazivă pentru tăiere şi şlefuire cu liant de răşină şiarmată volcano fat burner reţeledefibră de sticlă, în care materialul abraziv se încorporează sub formă de fragmente.

Roata conform invenţiei conţine o parte de abraziv sub formă de fragmente abrazive, obţinute prin tratarea la rece a resturilor de roţi deşlefuire cu liant de răşină, prin operaţia mecanică, uscată, de sfărâmare, cernere şi aerare.

Revendicări: 2 Fig. Şurubelniţa conform invenţiei cuprinde un corp 6 în care este fixată oparte 8 metalică, terminată cu un capăt inferior profilat realizați pierderea în greutate jacksonville nc care este străbătut de către o tijă 9 lungă, care, la rândul ei, în afara capului 6este în legătură, superior, cu o ciupercă 7iar inferior, cu un suport 5 superior, acestea din urmă şi un suport 2 inferior fiind dispuse pe partea 8 metalică, de suporturi 5 şi 2 fiind solidarizat un arc 3de suportul 5 superior fiind agăţate nişte lamele 4 profilate, care străbat suportul 2 inferior, acesta din urmă având un orificiu central profilat, din care poate pătrunde partea superioară a capătului inferior profilat, al părţii 8 metalice.

realizați pierderea în greutate jacksonville nc

Ferăstrăul conform invenţiei este prevăzut cu un cărucior mobil, care are în compunere un schelet 21 metalic, care, cu ajutorul unor role 25 şial unor contrarole 26se deplasează pe o cale 32 de rulare, căruciorul mobil purtând un subansamblu de întindere şi reglare a pânzei tăietoare, şi un subansamblu pentru avans mecanic la tăiere. Materialul conform invenţiei este un laminat dintre un suport textil din fibre poliacrilonitrilice termostabilizate, sub formă de ţesătură, tricot sau neţesut, şi o folie de polietilentereftalat aluminizată pe unasaupeambelefeţe, lipită pe suportul textil cu un adeziv ignifugat cu trioxid de stibiu.

Instalaţia pentru aplicarea procedeului, conform invenţiei, cuprinde un aglomerator 50 în legătură cu care este montată, prin intermediul unei punţi 60 de uscare a materialului aglomerat şi prin cel al unei site 65 în formă de tambur, o sită 70 cubareşi nişte subansambluri 55 de aspirare, materialul concasat fiind trecut printr-un subansamblu 30 de cernere sub acţiunea unui curent de aer, omogenizarea materialului fiind făcută într-un siloz 40 tampon care comunică cu aglomeratorul Suportul conform invenţiei este alcătuit dintr-un corp 1 prevăzut cu o bandă 2 adezivă, care permite fixarea de o masă de lucru şi prinderea, cu ajutorul unor clame 3 elastice, a diferite tipuri de instrumentedescris.

realizați pierderea în greutate jacksonville nc

Revendicări: 1 Figuri: 1 Revendicări: 37 Figuri: 11 Fig. Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-un braţ 1 prevăzut la un capăt cu un vârf 2 metalic, fixat în centrul de simetrie al cercurilor de trasat, şidinnişte braţe 3, 4 şi 5 îmbinate între ele şicu celălalt braţ 1cu posibilitate de reglare a unghiului dintre ele, prin intermediul unei articulaţii 6şi prevăzute inferior cu câte un manşon 7 elastic, în care se fixează instrumentul de trasare a cercurilor.